Polecamy wędzarnie o małych pojemnościach wsadu do wędzenia dymem lub aerozolem - uwodnionego dymu, możemy również na życzenie wyposażyć każdą wędzarnię w oba systemy wędzeniaNasze wędzarnie dla laboratorii

MV50
z funkcjami:

wędzenie dymem od 25°C
wędzenie z parą
osadzanie
suszenie
gotowanie na parze
chłodzenie wodą
pieczenie z pomiarem i regulacja wilgotności do 90°C
pieczenie z płynna regulacją nawilżanie do 200°C
grillowanie
pasteryzowanie
przewietrzanie
mycie
MV50
MV50/A
z funkcjami:

wędzenie aerozolem-uwodnionym dymem od 25°C
osadzanie
suszenie
gotowanie na parze
chłodzenie wodą
pieczenie z pomiarem i regulacją wilgotności do 90°C
pieczenie z płynną regulacją nawilżania do 200°C
grillowanie
pasteryzowanie
przewietrzanie
mycie
MV50/A
MV90
z funkcjami:

wędzenie dymem od 25°C
wędzenie z parą
osadzanie
suszenie
gotowania w parze
chłodzenie wodą
pieczenie z pomiarem i regulacją wilgotności do 90°C
pieczenie z płynna regulacją nawilżania do 180°C
grillowanie
pasteryzowanie
przewietrzanie
mycie
MV90
MV90/A
z funkcjami:

wędzenie aerozolem-uwodnionym dymem od 25°C
osadzanie
suszenie
gotowanie na parze
pieczenie z pomiarem i regulacją wilgotności do 90°C
pieczenie z płynna regulacją nawilżania do 180°C
grillowanie
pasteryzowanie
przewietrzanie
mycie
MV90/A