polecamy naszą najbardziej uniwersalną wędzarnię, w której po wędzeniu wędliny bez ich wyjmowania można od razu gotować w parze oraz w której można również poddawać obróbce termicznej wszelkie wyroby garmażeryjne

MV50

z funkcjami:

wędzenie dymem od 25°C
wędzenie z parą
osadzanie
suszenie
gotowanie na parze
chłodzenie wodą
pieczenie z pomiarem i regulacja wilgotności do 90°C
pieczenie z płynna regulacją nawilżanie do 200°C
grillowanie
pasteryzowanie
przewietrzanie
mycie
MV50